Τρίτη, Φεβρουάριος 20, 2018

Αναζήτηση

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ

(Περιεχόμενο επιστολής που εστάλη στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Αναστ.Πετρόπουλο)

Αξιότιμε κε Υφυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης θα ήθελε να αιτηθεί τη δίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Β΄ Εξαμήνου 2016 καθώς και των κάθε λογής αναδρομικών προσαυξήσεων με την ίδια καταληκτική ημερομηνία.

Η πίεση που ασκείται στους πλέον των 1600 μηχανικούς της ειδικότητός μας που είναι ενταγμένοι στο ΕΤΑΑ αλλά και ευρύτερα όλων των επιστημόνων είναι τεράστια, καθώς κάλούνται μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων να τακτοποιήσουν υποχρεώσεις που με ευθύνη της Πολιτείας δεν υπολογίστηκαν εγκαίρως. Τονίζεται δε, ότι η τυπική καταληκτική ημερομηνία της 31/10/16 είναι καθαρά θεωρητική και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση υπολογισμού του διαθέσιμου διαστήματος που είχε ο υπόχρεος.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού, γεννά ένα αβέβαιο και κατά τα φαινόμενα ασύμφορο περιβάλλον για τους εργαζόμενους σε 1-2 εργοδότες, για μισθωτούς με παράλληλο ελ.επάγγελμα, όπως και για όσους έχουν μεσαία εισοδήματα από πολλαπλές πηγές, συνεπώς οι Μηχανικοί καλούνται με την ίδια ακριβώς καταληκτική ημερομηνία, να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως ελ.επαγγελματίες ή αν θα ασκήσουν δραστηριότητα με άλλη μορφή και ενώ καμία εφαρμοστική εγκύκλιος δεν έχει εκδοθεί.

Κατόπιν των παραπάνω, είναι επιβεβλημένη κοινωνικά και σίγουρα θα φέρει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, η κατ΄ ελάχιστον δίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Β΄ Εξαμήνου 2016 καθώς και των κάθε λογής αναδρομικών προσαυξήσεων με την ίδια καταληκτική ημερομηνία ήτοι από 30/12/2016 σε 28/2/2017. Τα παραπάνω άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων, ώστε οι ασφαλισμένοι να ανταπεξέρχονται στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις με ομαλότερους όρους.

Μετά τιμής, για το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης,
Δημήτρης Κουτσοθεόδωρος | Πρόεδρος
Λεωνίδας Παρασκευόπουλος | Γεν.Γραμματέας

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Θέλετε να εγγραφείτε στο Μητρώο Μελών του συλλόγου;
Δείτε εδώ ποιές είναι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία...