Τρίτη, Μάρτιος 20, 2018

Αναζήτηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ Ν.4439

1. Απόψεις και ενέργειες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ΤΕΕ, συλλογικών φορέων σχετικά με το Ν.4439/2016:

a. Στις Γενικές Συνελεύσεις Κοσμητείας ΠΚ και Τμήματος ΔΠΘ συζητήθηκαν οι εξελίξεις επ΄αφορμής του Ν.4439. Τα Ιδρύματα θεωρούν ότι θα πρέπει να προσέλθουν στις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και να αποδείξουν με βάση τα προγράμματα σπουδών, ότι ορθώς κατέχουμε όλα τα δικαιώματα που είχαμε ως σήμερα και πλέον να κατοχυρώσουμε με ΠΔ εκείνα που βασίζονται σε εγκύκλιους που αυθαίρετα αμφισβητούνται σε διάφορες περιοχές. Βάση εργασίας στις Ομάδες Έργου θα είναι το Σχέδιο ΠΔ της διαπραγμάτευσης ΜΠΔ/ΜΜ/ΜΑΝΜ του 2016.

b. Επί της μετονομασίας, κρίθηκε ότι αφενός θα πρέπει να εξανλητθούν οι δυνατότητες που δίνει ο νέος νόμος και αφετέρου δεν υπάρχει συσχέτιση μετονομασίας με το νόμο, αφού αυτός είναι αρμοδιότητας του ΥΠΟΜΕ και όχι του Υπ.Παιδείας.

c. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με κοσμήτορα και Πρόεδρο αντίστοιχα επιμείναμε ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και πως ο Ν.4439 δεν θα λύσει π.χ. τα θέματα ΑΣΕΠ. Ανεξάρτητα της πορείας διαπραγμάτευσης στις επιτροπές του νέου νόμου λοιπόν, θα πρέπει να δουλευτούν και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα στα οποία μόνο η μετονομασία απαντά, παρά τις πολλές αναδρομικές/μεταβατικές διατάξεις που θα σήμαινε.

d. Το ΤΕΕ, παρά την αρχική ενάντια τοποθέτηση του Προέδρου, μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε κάποια ενέργεια.

2. Επιλογή εκπροσώπου και αναπληρωτή για την Ομάδα Εργασίας που ορίζει ο Ν.4439 κατόπιν αιτήματος του ΥΠΟΜΕ:

a. Κανένα μέλος του Συλλόγου μας δεν απέστειλε πρόταση να εκπροσωπήσει το Σύλλογο στην Ομάδα Εργασίας, ούτε τέθηκε θέμα μη συμμετοχής. Συνεπώς:

  • ως Τακτικό Μέλος προτάθηκε ο Πρόεδρος Δημήτρης Κουτσοθεόδωρος και
  • ως Αναπληρωματικό Μέλος ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Παπαδημητρίου

b. Το ΔΣ του ΠΣΔΜΗ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να στείλει εκπροσώπους, καθώς υπήρχαν επιφυλάξεις από παρατάξεις. Τονίζεται ότι ο ΠΣΔΜΗ στέλνει εκπροσώπους στις Ομάδες/Επιτροπές των ΜΜ και των ΗΜ. Οι υπόλοιποι σύλλογοι, σταδιακά στέλνουν εκπροσώπους και μέχρι 21/12 θα γνωρίζουμε  αν θα λειτουργήσουν κανονικά όλες οι ομάδες.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Θέλετε να εγγραφείτε στο Μητρώο Μελών του συλλόγου;
Δείτε εδώ ποιές είναι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία...