Τρίτη, Μάρτιος 20, 2018

Αναζήτηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΠΔ - Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Σύλλογος

ΣύλλογοςΟ Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί το φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.

 

 

Οι σκοποί του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό, είναι:

  • Η συνένωση όλων των Ελλήνων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και ο συντονισμός της δραστηριότητας αυτών για τη βελτίωση, εξύψωση και προβολή του έργου του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και γενικά της επιστημονικής στάθμης των μελών του Συλλόγου
  • Η κατοχύρωση και προάσπιση των επιστημονικών επιδιώξεων και των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου και η βελτίωση των όρων της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
  • Η ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου και των λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικών
  • Η συμβολή στη μελέτη και στην εφαρμογή του προγράμματος τεχνικής ανάπτυξης της χώρας

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Θέλετε να εγγραφείτε στο Μητρώο Μελών του συλλόγου;
Δείτε εδώ ποιές είναι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία...