ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΣΜΠΔ

Κατόπιν της καταμέτρησης των ψήφων από τις τρεις κάλπες, τα αποτελέσματα για το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν ως ακολούθως:

– Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών : 51,4 %

– Εξωστρέφεια @ ΜΠΔ : 41,9 %

– Αγώνας Δικαιωμάτων : 6,7 %

Εκ μέρους της Κεντρικής Εφορευτικής  Επιτροπής

Start typing and press Enter to search