ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Στην αυγή του 2017, ας ξεκινήσουμε να θέσουμε νέους στοχους, να ενισχύσουμε τις συνεργασίες μας, να στηρίξουμε συναδέλφους μας, να προσπαθήσουμε […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ Ν.4439

1. Απόψεις και ενέργειες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ΤΕΕ, συλλογικών φορέων σχετικά με το Ν.4439/2016: a. Στις Γενικές Συνελεύσεις Κοσμητείας ΠΚ και Τμήματος […]