Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών του ΔΣ, έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Παύλος Καλενδέρογλου
  • Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπαδημητρίου
  • Γεν. Γραμματέας: Πάρις Τσιούκας
  • Αναπλ. Γραμματέας: Παναγιώτης Κομπότης
  • Ταμείας: Ηλίας Παπαλάιος
  • Μέλος:  Κωνσταντίνος Μαιμανάκος
  • Μέλος: Παναγιώτης Δουλγερίδης
  • Μέλος: Βιργινία Λυπαρή
  • Μέλος: Νίκος Πατεράκης

Start typing and press Enter to search