Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών του ΔΣ, έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Παύλος Καλενδέρογλου
  • Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπαδημητρίου
  • Αντιπρόεδρος: Πάρης Τσιούκας
  • Γενικός Γραμματέας: Ηλίας Παπαλάιος
  • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Κράιας
  • Ταμίας: Παναγιώτης Καταλιακός
  • Μέλος: Μιχάλης Γιανναράκης
  • Μέλος: Αναστάσιος Μπίνος
  • Μέλος: Παναγιώτης Μπάζιος

Start typing and press Enter to search