Για να εγγραφείτε στο Μητρώο Μελών, αποστείλλετε αίτηση εγγραφής την οποία θα βρείτε στο τέλος αυτής της σελίδας.

Τακτικά Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή άλλων χωρών εφόσον κατά το χρόνο εγγραφής τους στο Σύλλογο:

  1. Είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής και μόνιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα
  2. Έχουν άδεια να ασκούν στην Ελλάδα το επάγγελμα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

Δόκιμα Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης των ΑΕΙ Ελλάδος ή άλλων χωρών κατόπιν αναγνώρισης του τίτλου από ΔΟΑΤΑΠ, που δεν έχουν εγγραφεί στο ΤΕΕ. Τα ΔΜ δεν λαμβάνουν μέρος στις αρχαιρεσίες του ΠΣΜΠΔ. Ενημερώνονται όμως και λαμβάνουν μέρος στις δράσεις του ΠΣΜΠΔ και ως ακροατές στα Συλλογικά Όργανα.

Για την εγγραφή σας παρακαλώ κατεβάστε το αρχείο, συμπληρώστε τη σχετική αίτηση και κατόπιν αποστείλετε την αίτηση στο email: [email protected]

Start typing and press Enter to search