Για να εγγραφείτε στο Μητρώο Μελών, αποστείλλετε αίτηση εγγραφής την οποία θα βρείτε στο τέλος αυτής της σελίδας.

Τακτικά Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή άλλων χωρών εφόσον κατά το χρόνο εγγραφής τους στο Σύλλογο:

  1. Είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής και μόνιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα
  2. Έχουν άδεια να ασκούν στην Ελλάδα το επάγγελμα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

Δόμικα Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης των ΑΕΙ Ελλάδος ή άλλων χωρών κατόπιν αναγνώρισης του τίτλου από ΔΟΑΤΑΠ, που δεν έχουν εγγραφεί στο ΤΕΕ. Τα ΣΜ δεν λαμβάνουν μέρος στις αρχαιρεσίες του ΠΣΜΠΔ. Ενημερώνονται όμως και λαμβάνουν μέρος στις δράσεις του ΠΣΜΠΔ και ως ακροατές στα Συλλογικά Όργανα.

Για την εγγραφή σας πηγαίνετε στη σελίδα http://eepurl.com/b10eqT και συμπληρώστε τη σχετική Αίτηση. Κατόπιν αποστείλετε την αίτηση στο email που υποδεικνύεται. 

Start typing and press Enter to search