Από την Γενική Συνέλευση εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από 3 μέλη. Σκοπός της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύσταση της Ελεγκτικής Επιτροπής που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 21-01-2017 έχει ως εξής:

  • Mανώλης Δρετουλάκης
  • Άννυ Βούλγαρη
  • Δημήτρης Παπαβασιλείου

Start typing and press Enter to search