ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΣΜΠΔ

Πρόσκληση

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19/10/2018 ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ στην οδό Νίκης 4 στον 1ο όροφο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΔΣ και από την επιτροπή μετονομασίας της σχολής και της ειδικότητας σύμφωνα με την από 28/04/2018 Έκτακτη ΓΣ, για την πορεία του αιτήματος της ΓΣ για την μετονομανομασία της σχολής και της ειδικότητας.
 2. Ενημέρωση για την πορεία του ΠΔ (Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού με το άρθρο 29 του N.4439) και πως επηρεάζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΜΠΔ
 3. Πρόταση του ΔΣ σύμφωνα με την από 24/09/2018 συνεδρίαση, για την δημιουργία επιτροπής – παρατηρητήριου  που θα αποτελείται από εκπροσώπους του ΔΣ του Συλλόγου, μέλη ΔΕΠ της Σχολής και του Τμήματος ΜΠΔ με αντικείμενο τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας στα πλαίσια του επικείμενου ΠΔ (Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού με το άρθρο 29 του N.4439).

Ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία είναι το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών.

Αν δεν σημειωθεί απαρτία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα μετατεθεί για τη Δευτέρα 29/10/2018. Ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία είναι το 1/4 των ταμειακά εντάξει μελών.

Αν και πάλι δε σημειωθεί απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει το Σάββατο  03/11/2018 στις 12:00 μ.μ. Ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία είναι το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών.

Καθώς δεν αναμένεται να σημειωθεί απαρτία στις 19/10 και 29/10, τα μέλη του συλλόγου θα ενημερωθούν με επίκαιρες ανακοινώσεις εκ μέρους του ΔΣ για τις επαναληπτικές συνεδριάσεις.

Για το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης,

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

    Παύλος Καλενδέρογλου   Πάρης Τσιούκας
Ακριβές αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας

Πάρης Τσιούκας

Πρακτικό ΓΣ

Σήμερα την 3η Νοεμβρίου 2018, στην αίθουσα των Γενικών Συνελεύσεων του ΤΕΕ στην οδό Νίκης 4 στον 1ο όροφο στην Αθήνα και ώρα 12.00μμ, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΠΣΜΠΔ με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης όπως όρισε το ΔΣ στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 συνεδρίαση:

 1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΔΣ και από την επιτροπή μετονομασίας της σχολής και της ειδικότητας σύμφωνα με την από 28/04/2018 Έκτακτη ΓΣ, για την πορεία του αιτήματος της ΓΣ για την μετονομανομασία της σχολής και της ειδικότητας.
 2. Ενημέρωση για την πορεία του ΠΔ (Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού με το άρθρο 29 του N.4439) και πως επηρεάζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΜΠΔ
 3. Πρόταση του ΔΣ σύμφωνα με την από 24/09/2018 συνεδρίαση, για την δημιουργία επιτροπής – παρατηρητήριου που θα αποτελείται από εκπροσώπους του ΔΣ του Συλλόγου, μέλη ΔΕΠ της Σχολής και του Τμήματος ΜΠΔ με αντικείμενο τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας στα πλαίσια του επικείμενου ΠΔ (Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού με το άρθρο 29 του N.4439).

O απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία είναι το 1/5 των ταμειακά ενήμερων μελών (ήτοι: 6 μέλη). Έπειτα από καταμέτρηση των παρόντων (16 μέλη), διαπιστώθηκε απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.

Το σώμα ορίζει Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης τους εξής:

Πρόεδρος: Παπαλάϊος Ηλίας

Γραμματέας: Τσιούκας Πάρης

Μέλος: Καλενδέρογλου Παύλος

 

Θέμα 1ο

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Παύλος Καλενδέρογλου.

Έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΔΣ κ. Παύλος Καλενδέρογλου για την πορεία του αιτήματος της ΓΣ για την μετονομανομασία της σχολής και της ειδικότητας. Συνοπτικά ενημέρωσε ότι έχουν αποσταλεί στις 13/06/2018 επιστολές προς την σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης  και το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με σκοπό την ενημέρωση τους για την από 28/4/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης για  την μετονομασία της σχολής-τμήματος των Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αντίστοιχα, την υποστήριξη του αιτήματος αυτού ενώπιον των αρμόδιων φορέων καθώς και τον από κοινού συντονισμό των δράσεων προκειμένου να ισχύει το ισότιμο και αντίστοιχο ως προς όλες τις συνέπειες με τους Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς. Τέλος ο πρόεδρος ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της από 18/07/2018 συνάντησης εργασίας με θέμα ‘’Μετονομασία της ειδικότητας των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) και Δυσκολίες Πρόσβασης στο Επάγγελμα των Αποφοίτων ΜΠΔ από την επαρχία’’ καθώς και για τις σχετικές επικοινωνίες που είχε με τον Πρόεδρο  του τμήματος ΜΠΔ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Α. Γαστεράτο, και τον Κοσμήτορας της σχολής ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ν. Τσουρβελούδη σχετικά με το θέμα της μετονομασίας.

 

Στη συνέχεια, το λόγο λαμβάνει ο κ. Δημήτρης Κουτσοθεόδωρος εκ μέρους της επιτροπής μετονομασίας της σχολής.

Έγινε ενημέρωση από τον κ. Δημήτρης Κουτσοθεόδωρο για την μετονομανομασία της σχολής και της ειδικότητας.

Συντάσσεται κατάλογος ομιλητών για συζήτηση και ξεκινά σειρά τοποθετήσεων επί του 1ο θέματος.

Μετά την ολοκλήρωση των πρωτολογιών και δευτερολογιών κατατέθηκαν τρεις προτάσεις:

 1. Συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ και της επιτροπής μετονομασίας της σχολής με τον Κοσμήτορα & Πρόεδρο της Σχολής & Τμήματος αντίστοιχα. Επίσης, να οργανωθεί συνάντηση ώστε να ενημερωθούνε οι εκπρόσωποι των ΔΣ των φοιτητικών συλλόγων. Οι συναντήσεις θα γίνουν στο πλαίσιο της δέσμευσης από την 28η Απριλίου 2018 ομόφωνης απόφασης της ΓΣ για προώθηση του αιτήματος μετονομανομασία της σχολής και της ειδικότητας. (πρόταση της ΔΚΜ).
 2. Όλες οι ενέργειες για τη μετονομασίας να γίνουν από την επιτροπή μετονομασίας και όχι από το ΔΣ(πρόταση της Εξωστρέφεια). ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
 3. Εφαρμογή της απόφασης της από 28η Απριλίου 2018 ΓΣ και να εξουσιοδοτηθεί η επιτροπή μετονομασίας της σχολής για τις απαιτούμενες ενέργειες

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (με ψήφους 11 έναντι 2 και 1 λευκού) υπερψηφίζει τη 1η πρόταση (της ΔΚΜ).

 

Θέμα 2ο

Ενημερώνεται το σώμα για την πορεία του ΠΔ (Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού με το άρθρο 29 του N.4439) από τον πρόεδρο του ΔΣ κ. Παύλος Καλενδέρογλου. Ειδικότερα ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το ΠΔ έφτασε 2 φορές στην φάση έκδοσης του σε ΦΕΚ αλλά την τελευταία στιγμή αποσύρονταν για μικροδιορθώσεις ενώ από μέρα σε μέρα αναμένουμε την  τελική του έκδοση. Στα πλαίσια αυτά αναφέρθηκε στην σημασία του ΠΔ για την πιθανή επίλυση των  προβλημάτων της ειδικότητας μας και στην σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας του συλλόγου για την διαχείριση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσει στα υφιστάμενα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

 

Θέμα 3ο

Σύμφωνα με την από 24/09/2018 απόφαση του ΔΣ για την δημιουργία επιτροπής – παρατηρητήριου  που θα αποτελείται από εκπροσώπους του ΔΣ του Συλλόγου, μέλη ΔΕΠ της Σχολής και του Τμήματος ΜΠΔ με αντικείμενο τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας στα πλαίσια του επικείμενου ΠΔ (Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού με το άρθρο 29 του N.4439) και έχοντας υπόψη σύμφωνα με το ΦΕΚ Α΄222/(Ι)  ότι ολοκληρώνεται το έργο της επιτροπής και αυτοδικαίως καταργείται η επιτροπή και οι ομάδες έργου με την εκπόνηση του σχεδίου πρότασης (κατατέθηκε στα πρακτικά), κατατέθηκαν δυο προτάσεις:

 1. Σύσταση επιτροπής – παρατηρητήριου, σε συνέχεια της πρότασης που κατατέθηκε στην από 18/7/2018 κλειστή συνάντηση στο ΤΕΕ, με αντικείμενο τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας στα πλαίσια του επικείμενου ΠΔ με την παρακάτω 9μελή σύνθεση (Πρόταση & Απόφαση ΔΣ):
 • 3 μέλη του ΔΣ (Θα οριστούν στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ)
 • 2 μέλη του Συλλόγου από την ΓΣ
 • 2 μέλη ΔΕΠ από κάθε Σχολή – Τμήμα (θα προταθεί να είναι τα μέλη ΔΕΠ που συμμετείχαν και στην ομάδα έργου για την κατάρτιση του ΠΔ)
 1. Να ζητηθεί η συνδρομή της ομάδας έργου του N.4439 (Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού) και δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία επιτροπής από τον σύλλογο. (πρόταση κ. Δημήτρη Κουτσοθεόδωρου)

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (με ψήφους 9 έναντι 3 και 1 λευκού) υπερψήφισε τη 1η πρόταση (πρόταση ΔΣ). Για τα 2 μέλη του Συλλόγου, η ΓΣ όρισε τον κ. Χρήστο Σταμούλη (Προϊστάμενος Τμήματος Βιομηχανίας Π.Ε. Καρδίτσας) και επίσης πρότεινε σαν δεύτερο μέλος τον  κ. Δημήτρη Κουτσοθεόδωρο (ο οποίος προσωρινά αρνήθηκε) και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο  του συλλόγου να έρθει σε επαφή μαζί του τις επόμενες ημέρες. Αν τελεσίδικα αρνηθεί, το ΔΣ θα ορίσει κάποιο άλλο μέλος του συλλόγου, εξαιρουμένων των μελών του ΔΣ.

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

 

Αθήνα, 03/11/2018

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

 

Ο Πρόεδρος:                                                      Τα μέλη:

Παπαλάϊος Ηλίας                                             Τσιούκας Πάρης, Καλενδέρογλου Παύλος

Ακριβές αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας

Τσιούκας Πάρης

Start typing and press Enter to search