ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΣΜΠΔ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19/10/2018 ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ στην οδό Νίκης 4 στον 1ο όροφο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΔΣ και από την επιτροπή μετονομασίας της σχολής και της ειδικότητας σύμφωνα με την από 28/04/2018 Έκτακτη ΓΣ, για την πορεία του αιτήματος της ΓΣ για την μετονομανομασία της σχολής και της ειδικότητας.
  2. Ενημέρωση για την πορεία του ΠΔ (Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού με το άρθρο 29 του N.4439) και πως επηρεάζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΜΠΔ
  3. Πρόταση του ΔΣ σύμφωνα με την από 24/09/2018 συνεδρίαση, για την δημιουργία επιτροπής – παρατηρητήριου  που θα αποτελείται από εκπροσώπους του ΔΣ του Συλλόγου, μέλη ΔΕΠ της Σχολής και του Τμήματος ΜΠΔ με αντικείμενο τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας στα πλαίσια του επικείμενου ΠΔ (Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού με το άρθρο 29 του N.4439).

Ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία είναι το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών.

Αν δεν σημειωθεί απαρτία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα μετατεθεί για τη Δευτέρα 29/10/2018. Ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία είναι το 1/4 των ταμειακά εντάξει μελών.

Αν και πάλι δε σημειωθεί απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει το Σάββατο  03/11/2018 στις 12:00 μ.μ. Ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία είναι το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών.

Καθώς δεν αναμένεται να σημειωθεί απαρτία στις 19/10 και 29/10, τα μέλη του συλλόγου θα ενημερωθούν με επίκαιρες ανακοινώσεις εκ μέρους του ΔΣ για τις επαναληπτικές συνεδριάσεις.

Για το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης,

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

    Παύλος Καλενδέρογλου   Πάρης Τσιούκας
Ακριβές αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας

Πάρης Τσιούκας

Start typing and press Enter to search