ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο στις 16/03/2019 ώρα 13:00 μ.μ. στο ΤΕΕ στην οδό Νίκης 4 στον 8ο όροφο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

  1. Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. 2018 (άρθρο 23)
  2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικού Έτους 2018 (άρθρο 23)
  3. Οικονομικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2019 (άρθρο 23)
  4. Ορισμός Εκλογών (άρθρο 27)
  5. Ορισμός Εφορευτικών επιτροπών (άρθρο 27)
  6. Ορισμός πόλεων τοποθέτησης κάλπης για τις αρχαιρεσίες (άρθρο 27)

 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού του Συλλόγου ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία στην ΓΣ είναι το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών. Τα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου είναι 11, ως εκ τούτου ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία στην ΓΣ είναι 4.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναμένεται να σημειωθεί απαρτία στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  16/03/2019 στις 13:00 μ.μ. η οποία είναι και η πρώτη.

Για το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης,

Ακριβές αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας

Πάρης Τσιούκας

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Παύλος Καλενδέρογλου   Πάρης Τσιούκας

Start typing and press Enter to search