ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΣΜΠΔ ΣΤΙΣ 21/4/2018 ΩΡΑ 12:00 μ.μ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21/4/2018 ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΤΕΕ στην οδό Νίκης 4 στον 1ο όροφο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. 2017
  2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής προηγούμενου Οικονομικού Έτους
  3. Διοικητικός προγραμματισμός Δ.Σ. για το 2018
  4. Οικονομικός Προγραμματισμός τρέχοντος Οικονομικού Έτους
  5. Λήψη απόφασης και συντονισμός για την μετονομασία Σχολών και Ειδικότητας ΜΠΔ» όπως ακριβώς περιγράφεται στο Διοικητικό Προγραμματισμό του Συλλόγου που εγκρίθηκε στις 23/3/2018 από το ΔΣ

Αν δεν σημειωθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα μετατεθεί για τη Τρίτη 24/4/2018.

Αν και πάλι δε σημειωθεί απαρτία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει το  Σάββατο  28/4/2018 ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΤΕΕ στην οδό Νίκης 4 στον 1ο όροφο. Ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία είναι το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών.

Καθώς δεν αναμένεται να σημειωθεί απαρτία στις 21/4 και 24/4, τα μέλη του συλλόγου θα ενημερωθούν με επίκαιρες ανακοινώσεις εκ μέρους του ΔΣ για τις επαναληπτικές συνεδριάσεις.

Για το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης,

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

    Παύλος Καλενδέρογλου   Βιργινία Λυπαρή
Ακριβές αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας

Βιργινία Λυπαρή

 

Start typing and press Enter to search