ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΣΜΠΔ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10/11/2015 ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Νίκης 4.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες της επιτροπής του άρθρου 29 Ν.4439 για τη ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικών
  2. Επαγγελματικά Θέματα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία είναι το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών.

Αν δεν σημειωθεί απαρτία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 16-11-2017. Ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία είναι το 1/4 των ταμειακά εντάξει μελών.

Αν και πάλι δε σημειωθεί απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την Παρασκευή 24-11-2017. Ο απαιτούμενος αριθμός μελών για να σημειωθεί απαρτία είναι το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών.

Καθώς δεν αναμένεται να σημειωθεί απαρτία στις 10/11 και 16/11, τα μέλη του συλλόγου θα ενημερωθούν με επίκαιρες ανακοινώσεις εκ μέρους του ΔΣ για τις επαναληπτικές συνεδριάσεις.

Για το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης,

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ακριβές Αντίγραφο
Παύλος Καλενδέρογλου Βιργινία Λυπαρή

Start typing and press Enter to search